Kontinuerliga system

Bidra med material!
Kontinuerliga system kurslitteraturKontinuerliga System är den första avancerade kursen du stöter på på teknisk fysik. Kursen heter "Applied mathematics" på engelska och behandlar, precis som namnet antyder, matematiska modeller som beskriver verkliga system. Exempelvis kommer du att lära dig att handskas med partiella differentialekvationer som beskriver värmeledning, diffusion och svängningar.
Länkar:
Kursplan
Kurswebbsida
Sammanfattning

Lösningar

 

Föreläsningar

Föreläsning 2 Härledning av viktiga PDE

Föreläsning 3 Välställdhet

Föreläsning 4 Entydighetsbevis och Fouriers metod för PDE

Föreläsning 5 Lösning av PDE för olika homogena RV

Föreläsning 6 Inhomogen PDE och linjära rum

Föreläsning 7 linjära rum forts

Föreläsning 8 Hilbertrum och normer

Föreläsning 9 Operatorer

Föreläsning 10 S-L operatorer med tillämpningar

Föreläsning 11 PDE med Hilbert-tillämpningar

Föreläsning 12 Speciella funktioner_ Gamma- och Besselfunktioner

Föreläsning 13 Exempel på Besselberäkning

Föreläsning 14 Ytterligare Besselräkningar

Föreläsning 17 Distributioner

Föreläsning 18 Transformmetoder

Föreläsning 19 speglingsmetoder

Föreläsning 20 Greenfunktioner

Föreläsning 21 Vågutbredning

Föreläsning 22 Sista genomgången

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *