Våglära och optik

Bidra med material!
introduction-to-opticsVåglära och optik (FAFF30) hålls av Johan Mauritsson, känd från LTH:s julkalender, och introducerar F-studenten till allt från strålningsoptik, kameror och fresneldiffraktion till polarisation och fotnoternas våg-partikel-dualitet.
Kurslitteraturen till Våglära och optik är skriven av Far & sönerna Pedrotti, en tjock svartvit bibel i optik på engelska som till en början kan kännas lite tung och svårläst. Men se till att läsa den noggrant och gör många anteckningar i den, för du får ha med den på tentan!
Länkar
Kursplan
Kurshemsida
Föreläsningar på Youtube

Föreläsningar

Uppgifter

Från boken

U1 - Optik

U2 - Optik

U3 - Optik

U4 - Optik

U5 - Optik

U6 - Optik

U7 - Optik

U8 - Optik

U10 - Optik

Från häftet

Uppgifterna är från häftet till kursomgången 2012, enligt Johan Mauritsson skiljer sig uppgifterna lite från år till år, hoppas någon fortfarande kan ha någon nytta av mina lösningar.

U1 - Optikhäftet

U2 - Optikhäftet

U3 - Optikhäftet

U4 - Optikhäftet

U5 - Optikhäftet

U7 - Optikhäftet

U8 - Optikhäftet

U11 - Optikhäftet

U12 - Optikhäftet

U13 - Optikhäftet

U15 - Optikhäftet

Videoföreläsningar

Alla föreläsningar i kursen finns inspelade och är tillgängliga på youtube, fantastiskt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *