Fotonik

Fotonik är ett snabbt expanderande vetenskapsområde som vuxit fram de senaste årtiondena och som kombinerar modern elektronik och optik. Fotonik  omfattar olika sätt att generera, kontrollera, detektera och tillämpa ljus (fotoner).  Precis som tillämpningar av elektronik ökade dramatiskt i och med att transistorn uppfanns 1948, revolutionerades fotoniken då lasern introducerades 1960. Området expanderade sedan kraftigt i samband med teleekommunikationsrevolutionen. Optisk kommunikation, med hjälp av optiska fibrer, i samspel med andra integrerade fotonikkomponenter, utgör i dag huvuddelen av infrastrukturen för t.ex. internet.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *