Teknisk Matte

År 1

Linjär Algebra

Endimensionell analys

Matematisk Kommunikation

Matematisk Modellering

Programmeringsteknik

Flerdimensionell Analys med Vektoranalys

Statik och dynamik

Våglära och Optik

År 2

Introduktion till Mikroekonomisk Teori

Funktionsteori

Programmeringsteknik - Fördjupningskurs

System och Transformer

Matematisk Statistik, Allmän Kurs

Kontinuerliga System

Matematisk Modellering med Statistiska Tillämpningar, Projekt

Signalbehandling - Teori och Tillämpningar

År 3

Elektromagnetisk Fältteori

Stationära Stokastiska Processer

Matristeori

Numeriska Metoder för Differentialekvationer

Miljösystemsanalys och Hållbar Utveckling

Matematisk Modellering, Fortsättningskurs

Matematiska Strukturer

Algoritmimplementering

Finita Elementmetoden och introduktion till Materialmekanik