Statik och partikeldynamik

Bidra med material!
mekanik-statikStatik och partikeldynamik är den första mekanikkursen man läser på Teknisk fysik på LTH. Den är lite jobbigare än den skulle behöva vara, men mycket viktig för många efterkommande kurser

Denna bok försöker förmedla en sammanhängande bild av mekanikämnet, vilande på ett fundament som består av ett fåtal allmänna naturlagar. I detta avseende är mekaniken, som är fysikens äldsta gren, särskilt lämpad för att utveckla och befästa det fysikaliska tänkesättet vid problemanalysen. 

Länkar
Kursplan
Kurshemsida

Föreläsningar

F1 - Statik

F2 - Statik

F3 - Statik

F4 - Statik

F5 - Statik

F6 - Statik

F7 - Statik

F8 - Statik

F9 - Statik

F10 - Statik

F12 - Statik

F13 - Statik

F14 - Statik

F15 - Statik

F16 - Statik

F17 - Statik

F18 - Statik

F19 - Statik

F20 - Statik

F21 - Statik

F22 - Statik

F23 - Statik

F24 - Statik

Svängningar och Pendelrörelse (Denna föreläsning hålls under andra läsperioden man kursen)

Jonathans lösningar

U1 - Statik

U2 - Statik

U3 - Statik

U4 - Statik

U5 - Statik

U6 - Statik

U7 -Statik

U8 - Statik

U9 - Statik

U10 - Statik

Fackverk - Statik

Balkar - Statik

Hydrostatik - Statik

Max lösningar

Lösningarna nedan är sämre än Jonathans, men kanske finns det någon som kan ha användning för dem ändå

U1 - Statik

U2 - Statik

U3 - Statik

U4 - Statik

U5 - Statik

U6 - Statik

U7 - Statik

U8 - Statik

U9 - Statik

Balkar - Statik

Fackverk - Statik

Hydrostatik - Statik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *