Atom- och kärnfysik med tillämpningar

Bidra med material!
Atom- och Kärnfysik med Tillämpningar (FAFF10) är kanske den kurs som definierar grundblocket för Teknisk Fysik. Utan FAFF10 är vi F-are endast lite sämre på elektronik än elektroteknikerna, lite sämre på hållfasthet än maskinarna och mycket sämre på programmering än datafolket men efter FAFF10 kommer du att en bred förståelse för kvantmekanik, kärnfysik och atomfysik som går att tillämpas på en mängd olika områden. FAFF10 är känd för att vara den tyngsta i grundblocket och sätter varje F-are på prov, om du lyckats ta dig till år tre utan att plugga så är det dags att tänka om och faktiskt lägga tid för att ta dig igenom allt material. FAFF10 tvingar oss till att utveckla vår förmåga att smälta svårsmält material och avslutas med ett projekt i tillämpad fysik som redovisas i form av en presentation.
Lycka till.

Länkar
Kursplan
Kurswebbsida

Lösningar

Kvantformalism

Lösningarna nedan är skrivna av Max Lindqvist.

U1 - Partiklar och vågor

U4 - Bundna tillstånd

U5 - Formalism

U6 - Approximativa beräkningsmetoder

U7 - Sfärisk symmetri

U8 - Väteatomen

U9 - Atomkärnans struktur

Atomfysik

Atomic Physics av Foot (hela boken)

Lösningar till Atomic Physics (pdf tillhörande boken)

Max lösningar

Lösningar till Foot Kapitel 1 - Early Atomic Physics

Lösningar till Foot Kapitel 2 - The Hydrogen Atom

Lösningar till Foot Kapitel 4 - The Alkalis

Lösningar till Foot Kapitel 5 - LS-coupling Scheme

Lösningar till Foot Kapitel 6 - Hyperfine Structure and Isotope Shift

Lösningar till Foot Kapitel 8 - Doppler free Laser Spectroscopy

Kärnfysik

Kärnfysik - Repetitionsuppgifter

Kärnfysik - Studiematerial I

Kärnfysik - Studiematerial II

Lösningarna nedan är skrivna av Stefan Oros.

Kvantformalism övningar

Atomfysik övningar

Kärnfysik övningar

Sammanfattningar

Instuderingsfrågor till kvantfysiktentan

Atomfysik - Sammanfattning 1 (Läs denna, riktigt bra)

Atomfysik sammanfattning 2 (av Stefan Oros, läs gärna denna också men den är lite otydligare pga scannad)

Ordlista - atomfysik

Alla föreläsningar i FAFF10 (ej kvantfysik). Latexade det viktigaste av det jag antecknat från föreläsningarna

Instuderingsfrågor i kärnfysik (svar på)

Föreläsningar

Videos

Khan Academy - Bohr's model of the Hydrogen atom
Bohr model radii (derivation using physics):

Härledning av Schrödingerekvationen

What is Spin? Förklaring av the Stern-Gerlach machine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *