Nanofysik

Nanofysikspecialiseringen bygger vidare främst på kurserna kvantnano och fasta tillståndets fysik. Nanofysik, och nanovetenskap i allmänhet, har förutspåtts bli framtidens teknik på många vis. Nanometerkonsortiet vid LU/LTH har länge varit världsledande på tillverkning av nanotrådar, och på senare år har flera spin-off företag startas utifrån tillämpad forskning. Två av dessa företag är inriktade på lysdioder (Glo) respektive solceller baserade på nanostrukturer. Sensorer för detektion av små mängder av något ämne, t.ex. specifika molekyler i utandningsluft, är en annan nanotillämpning mycket nära kommersialisering. Globalt handlar nanoindustrin mycket om att skräddarsy ytegenskaper, men elektronik- och medicintillämpningar är växande områden.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *