Miljösystemanalys och Hållbar Utveckling

Syftet för kursen är att förbereda blivande civilingenjörer så att de kan hantera hållbarhetsfrågor i sin framtida yrkesutövning. Många kommer att verka i stora företag eller organisationen på en internationella marknad och med hög kompetens följer ett personligt ansvar för t.ex. resurs- och miljöfrågor. Därför behövs inte bara kunskap om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor, utan även kännedom om samhällets ramar för miljöarbetet.