Specialiseringar

Tips: Klicka på länken nedan för att gå till Lunds Tekniska kursval och planera din specialisering! ErikBjare äger programmet på GitHub så tacka honom!

http://kursval.github.io/

Topplista - Användbara kurser

Nedan är alla kurser som ingår i 3 eller fler specialiseringar listade:

Antal masters : Kurskod : Kursnamn
5       : FMSF10 : Stationära stokastiska processer
5       : FMA120 : Matristeori
4       : FMS051 : Matematisk statistik, tidsserieanalys
4       : FMFN01 : Kvantmekanik, fortsättningskurs 1
4       : ESS040 : Digital signalbehandling
3       : FMA260 : Funktionalanalys och harmonisk analys
3       : FMA240 : Linjär och kombinatorisk optimering
3       : FMA051 : Optimering
3       : FFFN25 : Optoelektronik och optisk kommunikation
3       : FFF021 : Halvledarfysik
3       : FAF080 : Atom- och molekylspektroskopi
3       : ETIF10 : Signalbehandling, design & implementering
3       : ETEN01 : Mikrovågsteori
3       : EEM031 : Sensorteknik
3       : BMEN01 : Medicinsk signalbehandling

 

Specialiseringar

Kolla också in graferna till alla specialiseringar:
Acceleratorer
Beräkningsmekanik
Beräkning och simulering
Bilder och grafik
Biologisk och medicinsk modellering
Energisystem
Finansiell modellering
Fotonik
Högfrekvens och nanoelektronik
Medicinsk teknik
Programvara
System, signaler och reglering
Teoretisk fysik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *