Teknisk Nano

Denna del av hemsidan är just nu under konstruktion. Allt eftersom kommer jag att lägga in material på alla nanospecifika kurser men hittills har jag tyvärr inte tillgång till särskilt material. Så om du går nano och vill dela med dig av föreläsningsanteckningar, lösningar, sammanfattningar, tips eller vill hjälpa till på annat sätt så kontakta mig!

År ett

Våglära, Termodynamik och Atomfysik

Nanovetenskap och Nanoteknik - en Introduktion

Endimensionell Analys

Linjär Algebra

Allmän och oorganisk kemi

Programmeringsteknik

Organisk Kemi

År 2

Cellens Biologi

Flerdimensionell analys

Kvantfenomen och Nanoteknologi

Människans Fysiologi

Elektroniska Material

Nanoteknikens Matematiska Metoder

Ellära och Elektronik

Funktionella Material

År 3

Matematisk Statistik

Process- och komponentteknologi

Analys på nanoskalan

Reglerteknik, allmän kurs

Sensorer

Projekt nanoingenjör

Hållbar utveckling med nanoperspektiv

One thought on “Teknisk Nano

  1. Hej! Jag har hyfsat bra anteckningar från de flesta av nanokurserna som jag skulle kunna dela med mig av. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *