Statik och Dynamik

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig:
Kunskaper om mekanikens grundläggande begrepp och samband för materiella system i jämvikt, partiklar i rörelse, partikelsystem samt roterande stela kroppar.
insikt i och förmåga till ingenjörsmässigt modelltänkande förmåga till problemlösning inom ett brett utbud av tillämningar genom att använda kunskaper i mekanik och matematik

Se Statik och Dynamik.