Medicinsk teknik

Medicinsk Teknik. Flera internationella spetsprestationer inom medicinsk teknik kommer från Lund, exempelvis Alwalls utveckling av den konstgjorda njuren, Edlers och Hertz utveckling av ultraljudsdiagnostiken och Elmquists utveckling av pacemakern. Flera av dessa forskningsinsatser har bildat basen för uppbyggnaden av internationella medicintekniska industrier. Även idag finns inom LTH ett flertal institutioner med medicinteknisk verksamhet på högsta internationella eller nationella nivå.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *