Acceleratorer – Fysik och teknik

Acceleratorer blir allt viktigare instrument för forskning och utveckling, och kan hjälpa oss att se allt djupare in i materien. Genom att accelerera partiklar till höga hastigheter och noga kontrollera deras banor, kan man till exempel skapa extremt rent ljus eller skurar av neutroner vilket kommer att användas i MAX IV respektive ESS. Andra tillämpningar av acceleratorer kan både röra sig om relativt små och lågenergetiska anläggningar i sjukhusmiljö som stora komplex som CERN för elementarpartikelfysik. Två större forskningsanläggningar i miljardklassen planeras i Lund: MAX IV och ESS. I den här specialiseringen kan du studera acceleratorfysik och -teknik där du lär dig hur den här sortens anläggningar fungerar. Dessutom kan du lära dig om vad man kan använda dem till och instrumenteringen till mätstationerna.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *