Finansiell modellering

Matematiska och statistiska modeller och metoder spelar en allt viktigare roll inom ekonomisk verksamhet vid till exempel banker och försäkringsbolag. Inom Finansiell Modellering specialisering byggs en bred bas inom ekonomiska områden åtkomliga för kvantitativ modellering och analys. Exempelvis spelar statistiska och matematiska metoder en avgörande roll inom riskbeskrivning och prissättning av finansiella instrument som optioner.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

One thought on “Finansiell modellering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *