Teoretisk fysik

Teoretisk fysik behandlar problem, där likartade mekanismer är verksamma i till synes skilda områden, från det lilla i mikro­kosmos till det stora i universum som helhet. En specialisering mot teoretisk fysik ger en bred teoretisk bildning och en hållbar och grundläggande förståelse av fysik, mekanik och elektromagnetism. Du lär dig den teoretiska fysikerns tankesätt och för­måga att behandla olika problemställningar inom fysiken, som även kan appliceras på andra typer av problem; vilket innebär att du lär dig använda den teoretiska fysikens gemen­samma "verktygs­låda" (metodik, teoretiska/ matematiska redskap och analysmetoder) för problemanalys och modell­byggande.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

2 thoughts on “Teoretisk fysik

    1. Oj, ser nu att länkarna slutat fungera av någon anledning, ska försöka klura ut en lösning under helgen. Det verkar dock fungera om du högerklickar och klickar “Open image in new tab”, då fungerar länkarna för mig iallafall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *