Matematisk Modellering med Statistiska Tillämpningar

 • Syfte
  Att utveckla studentens förmåga till självständigt studium av teknisk matematisk litteratur.
  Att utveckla studentens förmåga till rapportskrivning och muntlig presentation av vetenskapliga resultat.
  Att utveckla studentens förmåga att samarbeta i grupp och följa en tidsplan.
  Att utveckla studentens förmåga att implementera teoretiska metoder från tidigare kurser på realistiska problem med hjälp av t ex Matlab.
  Att ge studenten grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser.