Matematisk Kommunikation

Avsikten med kursen är att öka studentens medvetenhet om och förståelse för matematiska resonemang. Kursen ger en introduktion till matematisk teoribyggnad varvid behovet av en stringent teori påvisas genom enkla exempel. Vidare ska studenten öva förmågan att söka information och att framlägga och presentera matematiska resonemang, även i populärvetenskaplig form, samt få en inblick i aktuell och modern matematisk forskning.