Kvantfysikaliska koncept

Bidra med material!
9789144034508Kvantfysikaliska koncept (FAFA55) är, som namnet antyder, en konceptkurs som går ut på att väcka (eller bibehålla) ditt intresse för fysik. LTH är rädda för att skrämma iväg F-studenter genom att slänga för mycket matte på dem, därför designades denna kurs på ett sätt som gör att ingen på Teknisk fysik kan tycka illa om den. Kursen inleds med att man gör ett projekt om ett fysikaliskt fenomen som man redovisar inför klassen i oktober. En stor del av kursens syfte är också att lära ut studieteknik och visa olika inlärningsmetoder (clickers på föreläsningarna, inlämningsuppgifter, laborationer, diskussioner osv).

Länkar
Kursplan
Kurshemsida

Föreläsningsanteckningar

F1 - Kvant

F2 - Kvant

F3 - Kvant

F4 - Kvant

F5 - Kvant

F6 - Kvant

F7 - Kvant

F8 - Kvant

F10 - Kvant

F11 - Kvant

F12 - Kvant

F13 - Kvant

F14 - Kvant

F15 - Kvant

F16 - Kvant

F17 - Kvant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *