Linjär algebra

Bidra med material!
9789144197524I Linjär algebra (FMA420) lär du dig att behandla egenskaper hos vektorer och matriser för att lösa linjära ekvationssystem och för att kunna räkna på geometriska tillämpningar som rotation och projektion.

Tentorna är ofta standardiserade så se till att göra många extentor!
Länkar
Kursplan
Extentor
Linear algebra på Khan academy

Lösningar

 

Föreläsningar

Sammanfattningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *