Matematiska Strukturer

Förutom ren kunskapsförmedling syftar kursen till att ge övning i bevisföring och att framhäva möjligheterna till en mer abstrakt framställning av begreppen och deras samband. Avsikten är att genom ett övergripande synsätt belysa de teoretiska grunderna för den matematik som ingått i grundkurserna.

Satser of definitioner

Av Albin:

Matematiska_strukturer_satser

Instuderingsfrågor

Av Jonas:

Matematiska Strukturer: Instuderingsfrågor