År ett

År ett

Första året på Teknisk Fysik stöter man på följande kurser:

Linjär algebra - FMA420

I Linjär algebra lär du dig att behandla egenskaper hos vektorer och matriser för att lösa linjära ekvationssystem och för att kunna räkna på geometriska tillämpningar som rotation och projektion.

Lösningar finns men tyvärr har jag inte skrivit några anteckningar än.

Endimensionell analys - FMAA05

Endimensionell analys är den stora grundläggande kursen i matte, under kursens gång går man i rask takt igenom hela gymnasiematten och bygger en djupare förståelse för koncepten genom att lägga stor vikt vid att kunna bevisa alla satser som används i kursen. Kursen är viktig för alla andra matematikkurser på LTH och fortsättningskursen heter Flerdimensionell analys.

Lösningar finns men jag saknar anteckningar så skicka ett meddelande om du vill bidra!

Kvantfysikaliska koncept - FAFA55

Kvantfysikaliska koncept är, som namnet antyder, en konceptkurs som går ut på att intressera dig, LTH är rädda för att skrämma iväg F-studenter genom att slänga för mycket matte på dem, därför designades denna kurs på ett sätt som gör att ingen på Teknisk fysik kan tycka illa om den. Kursen inleds med att man gör ett projekt om ett fysikaliskt fenomen som man redovisar inför klassen i Oktober. En stor del av kursens syfte är också att lära ut studieteknik och visa olika inlärningsmetoder (clickers på föreläsningarna, inlämningsuppgifter, laborationer, diskussioner osv).

Både  lösningar eller anteckningar finns

Flerdimensionell analys - FMA430

När du tröttnat på att integrera längs x-axeln (se endim) så kanske det börjar bli dags att integrera i nya riktningar, varför inte längs en kurva i rummet eller runt en singularitet i ett potentialfält? I flerdimensionell analys lär du dig att kombinera dina kunskaper från endimensionell analys och linjär algebra för att kunna analysera många fler reella funktioner.

Både  lösningar eller anteckningar finns

Statik och partikeldynamik - FMEA05

Hur bygger man en bro? Som ingenjör så måste man kunna statik osv,

Kursen är den mest grundläggande kursen som F läser inom mekanik.

Både  lösningar eller anteckningar finns

Programmeringsteknik - grundkurs - EDA017

I början av en grundkurs i programmering brukar man säga att det finns tre sorters studenter; de som inte kan programmera, de som kan programmera och de som tror att de kan programmera.
Kursens syfte är att ge en mycket grundläggande förståelse för java, den börjar verkligen från början och du förväntas inte kunna någonting alls om programmering. Men se upp för att hamna i tredje kategorin elever, de som tror de kan programmera, då löper du risk att hamna efter och helt missa viktiga moment som att lära dig att programmera på papper (utan dator)!

Våglära och optik - FAFF30

Kurslitteraturen till Optik och Våglära är skriven av Far & sönerna Pedrotti, en tjock svartvit bibel i optik på engelska som till en början kan kännas lite tung och svårläst. Men se till att läsa den noggrant och gör många anteckningar i den, för du får nämligen ha med den på tentan!

Både  lösningar eller anteckningar finns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *