Process- och Komponentteknologi

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i framställning och karaktärisering av halvledarkomponenter på nanometerskala. Fokus kommer att ligga på moderna material- och processtekniker, med en klar tyngdpunkt på nanoteknologi. De flesta av processerna är generella och appliceras inom traditionell kiselbaserad IC-teknologi liksom inom avancerad III-V teknologi samt för framställning av MEMS/NEMS.

Lösningar

Skrivna av Oskar, tack!

Processing and Device Technology Solutions to the Self-Study Problems

Sammanfattning

Process- och komponent – K.D