Högfrekvens- och nanoelektronik

Högfrekvens och Nanoelektronik. Radiobaserad kommunikation utvecklas allt snabbare och det kommer ständigt nya tjänster. För att kunna överföra större datamängder så krävs mer bandbredd och effektivare nyttjande av frekvensspektrumet. Detta uppnår vi genom att utveckla nya analoga radiokretsar. Kretsarna ska inte bara erbjuda högre bandbredd utan tillverkningskostnaderna ska vara låga och energiförbrukningen minimeras för bärbara tillämpningar.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

HögfrekvensochNanoelektronik2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *