Energisystem

Miljö- och energifrågor har blivit alltmer viktiga för samhälle och näringsliv, och det behövs omfattande ansträngningar för att förverkliga en hållbar utveckling. All energianvändning påverkar miljön, och det kan ofta krävas en händelse som ett längre strömavbrott för att vi ska börja reflektera över hur mycket energi vi faktiskt använder, och på vilket sätt.

F-ingenjörer kommer i sitt yrkesliv att syssla med generell problemlösning - i företag, organisationer eller förvaltningar. Specialiseringen Enegisystem är till för dig som är särskilt intresserad av problemlösning inom miljöområdet. Sådana uppgifter finns inom företagen, t ex i samband med strategiska val av produktionsmetoder, produkters funktionsprinciper eller val av teknisk utrustning; eller inom offentlig förvaltning där man sysslar med långsiktig planering eller t ex framtida regelverk inom miljöområdet.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *