Beräkning och simulering

Inom Beräkning och Simulering specialisering finns en bred bas av generella verktyg för modellering och beräkning för komplexa system och fenomen, vanligt förekommande i naturen och industrin. Specialiseringen skapar möjlighet att från den matematisk-beräkningstekniska sidan profilera sig inom ett brett fält av teknikområden inom t.ex. elektroteknik, maskinteknik, mekanik, kemi, strömning, fysik, byggnadsteknik.

Pilarna i flödesschemat betyder antingen förkunskapskrav eller förutsatta kunskaper, läs kursplanen för en exakt beskrivning!

Klicka på rutorna för att komma till kurshemsidan!

alt-text

One thought on “Beräkning och simulering

 1. Hej!

  Detta är en utmärkt översikt. Från och med läsåret 2016/17 blir det dock några små
  ändringar vad gäller kurserna i matematik och numerisk analys:
  1. Kursen Multigridmetoder för differentialekvationer, 4hp, ersätts med en utökad kurs,
  Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik, 7.5hp. Även den kommer tills vidare att vara periodiserad och ges första gången VT2018.
  2. Kursen Partiella differentialekvationer med distributionsteori koncentreras till enbart lp 2 (med tänkt hemtentamen efter jul). Som en konsekvens förskjuts tyngdpunkten för Funktionalanalys och harmonisk analys mot lp 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *