Statistisk termodynamik med tillämpningar

Bidra med material!
250px-Stirling_Cycle_colorKursen Statistisk termodynamik med tillämpningar (FMFF05) är uppdelad i två delar, första läsperioden undervisas klassisk termodynamik och grundläggande kvantmekanik, andra läsperioden skriver man ett projekt med fokus på hållbar utveckling som har att göra med termodynamik.

Länkar
Kursplan
Kurhemsida

Föreläsningar

F1 - Termo

F2 - Termo

F3 - Termo

F4 - Termo

F9 - Termo

F10 - Termo

F11 - Termo

F12 - Termo

Lösningar

U2 - Termo

U3 - Termo

U4 - Termo

U5 - Termo

U6 - Termo

U7 - Termo

Extrauppgifter - Termo

Sammanfattning

Kap 2 - Termo

Kap 3 - Termo

Kap 4 - Termo

Kap 5 - Termo

Kap 6 - Termo

Kap 7 - Termo

One thought on “Statistisk termodynamik med tillämpningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *