Alla kurser

Alla kurser

Statistisk modellering av extremvärden

Alla kurser

Algoritmimplementering
Allmän, oorganisk och organisk kemi
Analys på nanoskalan
Atom- och kärnfysik med tillämpningar
Biologisk modellering
Biologisk översiktskurs
Cellens biologi
Dynamik
Elektromagnetisk fältteori
Elektroniska material
Ellära och elektronik
Endimensionell analys
Fasta tillståndets fysik
Finita elementmetoden
Finita elementmetoden och introduktion till materialteknik
Flerdimensionell analys
Flerdimensionell analys med vektoranalys
Funktionella material
Funktionsteori
Våglära, termodynamik och atomfysik
Hållbar utveckling med nanoperspektiv
Hållfasthetslära
Introduktion till mikroekonomisk teori
Kontinuerliga system
Kvantfysikaliska koncept
Linjär algebra
Människans fysiologi
Matematisk kommunikation
Matematisk modellering
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt
Matematisk modellering, fortsättningskurs
Matematisk statistik, allmän kurs
Matematiska strukturer
Matristeori
Mätteknik
Miljösystemsanalys och hållbar utveckling
Nanoteknikens matematiska metoder
Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion
Numeriska metoder för differentialekvationer
Process- och komponentteknologi
Programmeringsteknik – fördjupningskurs
Programmeringsteknik – grundkurs
Projekt nanoingenjör
Reglerteknik, allmän kurs
Sensorer
Signalbehandling – teori och tillämpningar
Statik och Dynamik
Statik och partikeldynamik
Stationära stokastiska processer
Statistisk termodynamik med tillämpningar
Statistisk modellering av extremvärden
System och transformer
Våglära och optik
Våglära, termodynamik och atomfysik
Vektoranalys

Matematik

Fysik

Biologi

Allmän, oorganisk och organisk kemi
Biologisk modellering
Biologisk översiktskurs
Cellens biologi
Människans fysiologi

Teknik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *