Introduktion till Mikroekonomisk Teori

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren en välavvägd översikt över mikroekonomisk teori och dess centrala frågeställningar och en god kunskapsgrund inför fortsatta studier i nationalekonomi.
I synnerhet syftar kursen till att skapa förståelse för marknaders funktionssätt, hur producenter och konsumenter gör sina val och hur ekonomins aktörer gynnas och missgynnas av statlig inblandning (reglering, skatter, subventioner etc.) på marknader.
Tonvikt läggs i den teori som kan antas vara av särskilt intresse för studenter inom programmen för industriell ekonomi och teknisk matematik: produktionsteori och producenters beteende under olika marknadsformer (industriell organisation).